Een project van USP Vastgoed bv

24-06-2021

Planuitwerking Buitenvaert gestart

Recent is het bestemmingsplan voor plan Buitenvaert onherroepelijk geworden. Hierop is de planuitwerking gestart. Schadenberg Infratechniek uit Hem heeft opdracht gekregen om te starten met het voorbereidende grondwerk voor dit plan.

Het gaat dan met name om graafwerkzaamheden en het aanbrengen van een zandpakket t.b.v. de toekomstig aan te leggen riolering en wegen. De hiervoor benodigde transporten worden buiten het dorp om geleidt (langs de N248, Dijkweg, Schagerweg en weer terug, zie afbeelding).

Alles is erop gericht om deze voorbereidende werkzaamheden gereed te hebben voor de naderende bouwvak. Hierna zal periodiek controle plaatsvinden in hoeverre de grond (nog) zakt onder het aangebrachte zandpakket. Afhankelijk van de meetresultaten kan het zijn dat er in het najaar nog een keer wat aanvullende zandtransporten plaatsvinden. Alles met als doel om begin volgend jaar echt te kunnen starten met de realisatie van het plan.

Overig nieuws

14-09-2023

Zaterdag 23 september a.s. Open Huis

07-04-2023

Voorlopige energielabels woningen Buitenvaert

10-11-2022

Voortgang werkzaamheden en verkoop

07-07-2022

Nog enkele woningen en kavels beschikbaar!

22-06-2022

Loting van de 18 appartementen

03-06-2022

Verkoop 18 appartementen is gestart

26-04-2022

Loting van de woningen en kavels en verkoop appartementen

07-04-2022

Verkoop gestart woningen & kavels

31-03-2022

Bericht in het NHD Schagen

10-03-2022

Binnenkort in verkoop

18-11-2021

Nieuwsbrief 18 november 2021

30-09-2021

Positief advies van de welstand

16-09-2021

Grondwerk voor nieuwe wijk Buitenvaert is begonnen

12-05-2021

Bestemmingsplan vastgesteld!